Bất động sản đẩy mạnh bán hàng online trong mùa dịch lần 4 như thế nào?

4144 views
02-08-2021
Tận dụng công nghệ, đẩy mạnh các kênh online được xem là giải pháp để doanh nghiệp bất động sản duy trì hoạt động trong lúc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp