Taiwan Excellence ra mắt chiến dịch Create Excellence - Sống Đời Trọn Ý, khởi động với giải chạy trực tuyến Online Run - Wonder Miles

2549 views
24-05-2022
Chính thức được tổ chức từ ngày 20/5 đến ngày 20/6, chiến dịch Create Exellence - Sống đời trọn ý mang ý nghĩa cổ động tinh thần sống tích cực, giải chạy khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe chủ động mỗi ngày. Bên cạnh đó, hoạt động Online Run - Wonder Miles còn mang ý nghĩa xã hội khi đồng hành với dự án Nuôi Em và quỹ Sống Foundation để cùng tạo ra những thay đổi tích cực.

Thị trường chứng khoán biến động, có nên lo lắng về các loại hình bảo hiểm kết hợp đầu tư?

2949 views
18-05-2022
Hiện sản phẩm truyền thống là bảo hiểm từ kỳ chiếm tỷ trọng 32,8%; các loại hình bảo hiểm kết hợp đầu tư chiếm gần 60%. Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư kể trên đều liên quan đến thị trường chứng khoán.

Bạn nên làm những gì sau khi nghỉ việc?

2914 views
18-05-2022
Nghỉ việc không phải là một quyết định dễ dàng. Sau lá đơn từ chức là hàng loạt câu hỏi cho bản thân về việc đi đâu, làm gì, gặp ai và làm sao để hòa nhập cuộc sống mới.