32 studio game tại Việt Nam tốt nghiệp Google Gaming Growth Lab 2021

3481 views
30-09-2021
Chương trình Gaming Growth Lab đầu tiên của Google tại Đông Nam Á, khóa đào tạo từ các chuyên gia đầu ngành giúp những studio phát triển ra thị trường toàn cầu.