Trung tâm dữ liệu sẽ thu hút nhà đầu tư nước ngoài, cơ hội mở rộng từ nền kinh tế kỹ thuật số từ báo cáo thị trường JLL

19368 views
10-05-2024
Theo báo cáo của JLL, Việt Nam sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường trung tâm dữ liệu, được thúc đẩy bởi nền kinh tế kỹ thuật số đang mở rộng và mức tiêu thụ dữ liệu ngày càng tăng trong khu vực. Lượng người sử dụng am hiểu công nghệ tham gia vào các hoạt động sử dụng nhiều dữ liệu như mạng xã hội, thương mại điện tử và chơi game, cũng như việc áp dụng dữ liệu lớn, IoT và công nghệ đám mây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự mở rộng đáng kể của thị trường trong thập kỷ tới.

Nơi Làm Việc Trong Tương Lai: Công ty sẽ đầu tư vào không gian chất lượng để đảm bảo thành công lâu dài của mô hình làm việc kết hợp

6237 views
29-09-2022
Nghiên cứu của JLL cho rằng, sự chuyển đổi sang mô hình làm việc kết hợp đã trở thành một dấu hiệu của sự thay đổi tại nơi làm việc, nhấn mạnh hơn vào việc làm thế nào các công ty có thể hỗ trợ tinh thần cho nhân viên và duy trì năng suất. Các công ty sẽ xem xét các danh mục đầu tư bất động sản để cân nhắc lại không gian văn phòng, đầu tư vào công nghệ mới và ưu tiên tính bền vững, khi mô hình làm việc hybrid trở nên gần gũi hơn với văn hóa doanh nghiệp.