Bí quyết của người làm việc năng suất: Sự khác biệt nằm ở tư duy!

2620 views
19-10-2020
Hãy là CEO của cuộc đời bạn, dù bạn là freelancer hay là làm bất cứ công việc gì. Hãy quyết đoán và lựa chọn mình cần làm gì, không cần phải làm gì thêm nữa.