Trong từ điển của người thành công không hai từ Dừng lại nhưng muốn tiến xa, trước hết phải rũ bỏ 3 điều này

3250 views
02-06-2021
Thứ cản bước chúng ta không do ai khác mà xuất phát từ trong chính tư duy của chính mình.