Tinder thêm tính năng mới giúp bạn chặn người liên hệ không mong muốn

3430 views
07-06-2021
Giờ đây, thành viên có thể chủ động tránh những cuộc chạm trán không mong muốn trên Tinder