Thị trường lãi suất diễn biến như thế nào trong thời gian qua?

3430 views
23-10-2020
Lãi suất qua đêm của Việt Nam tại một số thời điểm còn thấp hơn lãi suất tại Mỹ. Đây là hiện tượng chưa từng có trên thị trường Việt Nam