Thử thách 90 ngày giữ chân nhân viên

3728 views
25-10-2022
Ba tháng đầu được coi là khoảng thời gian quyết định sự phù hợp với nơi làm. Trong bối cảnh khan hiếm lao động, nhiều công ty đang cố gắng giữ nhân viên sau 90 ngày.

Cách thức để bạn đối phó với những nhân viên độc hại

31889 views
09-08-2022
Trong mỗi công ty hoặc tập thể đều có ít nhất một người mang năng lượng tiêu cực. Bạn cần đối phó với họ và không để sự độc hại lây lan.

3 kiểu người chắc chắn được sếp coi trọng, không chừng thăng tiến liên tục!

6414 views
08-08-2022
Đối với các lãnh đạo, một nhân viên có thái độ đúng đắn, biết lắng nghe, biết đánh giá vấn đề, biết đặt câu hỏi đúng chỗ, biết đưa ra các phương án phù hợp, chắc chắn sẽ được trọng dụng.

Có một thế hệ nhân viên Gen Z ngày nay sẵn sàng nghỉ việc

33869 views
20-06-2022
Một khảo sát gần đây trên 15.000 Gen Z ở Mỹ chỉ ra nhóm lao động trẻ dám từ chối các nhiệm vụ được giao, thậm chí nghỉ việc nếu bất đồng với công ty.