Cà phê K COFFEE của Phúc Sinh Consumer sẽ được phân phối tại các thị trường thị trường Mỹ, Châu Âu, Úc và Nhật Bản

18459 views
11-11-2023
Công ty Phúc Sinh Consumer vừa ký kết hợp tác với công ty LNS International Corporation để phân phối sản phẩm K COFFEE ra thị trường trọng điểm quốc tế như Mỹ, Châu Âu, Úc – New Zealand và Nhật Bản.