Những bài học làm thay đổi suy nghĩ, giúp các doanh nhân gặt hái thành công rực rỡ

2633 views
22-10-2020
Nếu muốn thành công với sự nghiệp rực rỡ, bạn cần có và phát huy tư duy phát triển. Hãy trải qua tất cả các quá trình thử, sai, thất bại trước khi cuối cùng bạn bắt đầu làm đúng.

Từ cô nhân viên quèn trở thành doanh nhân giàu có và bài học quý giá!

2475 views
05-06-2020
Bạn hài lòng với làm cho xong thì bạn chỉ có thể trở thành nhân viên tầm thường. Những người chủ động làm tốt có nhiều khả năng trở nên xuất sắc và ưu tú.