Vi phạm bản quyền, ứng dụng đọc truyện funtoon bị gỡ bỏ khỏi Google & Apple store

2784 views
20-09-2020
Vừa qua, Google đã xoá ứng dụng Funtoon ra khỏi Google Play. Ngay sau đó ngày 15/9, đến lượt App Store (Apple) cũng có động thái tương tự.