Đổi tên thành ShopeePay, ví điện tử Airpay đã bị chi phối bởi Sea Group?

3987 views
11-06-2021
Chủ sở hữu thực sự với ví điện tử AirPay (nay là ShopeePay) vẫn là một ẩn số. Các cổ đông sở hữu ví này cũng đi theo một đường vòng khá rích rắc...