Giữa làn sóng lãi suất thấp, lãi suất tiết kiệm ngân hàng hiện nay nào cao nhất?

3641 views
16-10-2020
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng với tiền gửi không có điều kiện dao động 5,8-6,8%, thấp hơn 20-30 điểm cơ bản so với đầu tháng.