Có một thế hệ nhân viên Gen Z ngày nay sẵn sàng nghỉ việc

33873 views
20-06-2022
Một khảo sát gần đây trên 15.000 Gen Z ở Mỹ chỉ ra nhóm lao động trẻ dám từ chối các nhiệm vụ được giao, thậm chí nghỉ việc nếu bất đồng với công ty.