Thời điểm vàng để người thất nghiệp tìm việc dù tương lai khó khăn hơn

9098 views
06-02-2023
Theo các chuyên gia, đầu năm 2023 là "thời điểm vàng" để người thất nghiệp tìm công việc. Tuy nhiên, tình hình thị trường lao động có thể xấu đi trong ít tháng tới.