Những kiểu nhân viên đứng đầu danh sách bị đào thải nơi công sở

2533 views
16-07-2020
Đây là bốn kiểu nhân viên sếp sẽ gọi tên khi tinh giản biên chế, nếu không muốn thất nghiệp thì rất cần chú ý.

Từ cô nhân viên quèn trở thành doanh nhân giàu có và bài học quý giá!

2552 views
05-06-2020
Bạn hài lòng với làm cho xong thì bạn chỉ có thể trở thành nhân viên tầm thường. Những người chủ động làm tốt có nhiều khả năng trở nên xuất sắc và ưu tú.