Thất nghiệp, không có tiền đáng sợ hơn nhiều so với việc làm thêm giờ tại công sở!

3114 views
29-04-2020
Bạn càng đến tuổi trung niên, bạn càng hiểu phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Bạn sợ không thể hiếu thảo với cha mẹ, sợ các thành viên trong gia đình bị ốm thì không có tiền đưa đi bệnh viện, sợ không thể đóng học phí cho con cái... Điều này thực sự đau khổ.