Muốn làm một doanh nhân thành đạt dẫn đầu, trước 30 tuổi giới trẻ thành thị cần phải làm gì?

3927 views
06-05-2021
Lời khuyên của tôi là, năng đọc sách, năng tổng kết, năng giao lưu với người khác, năng suy nghĩ, nội hóa kiến thức và kinh nghiệm thành của mình, rồi từ đó hình thành nên cho mình một hệ thống tư duy độc lập và chính kiến.

Bí quyết vàng giúp bạn phát triển sự nghiệp nhanh chóng trong năm mới 2021!

21219 views
15-01-2021
Nơi nào bạn cảm thấy mình có giá trị, hãy ở lại.

10 bài học sự nghiệp từ 24 năm kinh nghiệm: Mọi thứ không tự nhiên đến, muốn hái quả ngọt bạn phải gieo hạt giống tốt

3050 views
26-10-2020
Con đường lập nghiệp thành công không hề đơn giản. Chính vì vậy, kinh nghiệm của người đi trước và những kiến thức liên tục cập nhật là bàn đạp tốt nhất để bạn tiến lên phía trước.

Chỉ cần hăng hái nơi công sở, tiền đồ của bạn sẽ tự động rộng mở

2956 views
29-08-2020
Năng lực có thể bồi dưỡng. Kinh nghiệm có thể tích lũy. Chỉ có thái độ làm việc là thứ khó mà thay đổi. Cho dù năng lực còn hạn chế nhưng chỉ cần chịu khó học hỏi và làm việc, bạn nhất định sẽ tiến bộ không ngừng.