10 bài học sự nghiệp từ 24 năm kinh nghiệm: Mọi thứ không tự nhiên đến, muốn hái quả ngọt bạn phải gieo hạt giống tốt

2670 views
26-10-2020
Con đường lập nghiệp thành công không hề đơn giản. Chính vì vậy, kinh nghiệm của người đi trước và những kiến thức liên tục cập nhật là bàn đạp tốt nhất để bạn tiến lên phía trước.

Chỉ cần hăng hái nơi công sở, tiền đồ của bạn sẽ tự động rộng mở

2481 views
29-08-2020
Năng lực có thể bồi dưỡng. Kinh nghiệm có thể tích lũy. Chỉ có thái độ làm việc là thứ khó mà thay đổi. Cho dù năng lực còn hạn chế nhưng chỉ cần chịu khó học hỏi và làm việc, bạn nhất định sẽ tiến bộ không ngừng.

Người khôn ngoan sẽ làm xong 3 việc rồi mới nộp đơn xin nghỉ

3031 views
05-03-2020
Nếu bạn có điểm tựa của cuộc sống, thì bạn có thể tận dụng để tạo dựng cuộc sống mới, nếu bạn không có thì hãy bình tĩnh và làm việc một cách thực tế và chăm chỉ.