COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số smartphone trên toàn cầu như thế nào?

2672 views
31-08-2020
Theo số liệu mới nhất do hãng phân tích thị trường Gartner công bố, doanh số smartphone đã ghi nhận mức giảm hơn 20% trong quý II/2020.