Thanh tra bảo hiểm BIDV Metlife: Bộ Tài chính đề nghị xử lý hơn 174 tỉ đồng

14533 views
05-07-2023
Bộ Tài chính đề nghị Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife thực hiện hạch toán giảm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021 số tiền là hơn 174,2 tỉ đồng.

Đầy vi phạm tại bảo hiểm MB Ageas, Bộ Tài chính xử lý ra sao?

13417 views
05-07-2023
Bộ Tài chính đề nghị Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas hạch toán giảm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021 số tiền là gần 6 tỉ đồng; rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo, quản lý đại lý bảo hiểm.

The Body Shop chật vật

17411 views
16-02-2024