Cho vay cầm đồ hút máu mùa dịch, dồn người vay vào bước đường cùng

2635 views
28-08-2020
Mất việc làm, thu nhập sụt giảm khiến không ít người lao động phải mang tài sản đi cầm để xoay xở, sống sót qua đại dịch.