Định hình thị trường bán lẻ hậu đại dịch cúm COVID-19

2169 views
18-06-2020
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang định hình lại lối chơi mới, trong đó nổi bật xu hướng như khai thác sự đặc thù của từng phân khúc thị trường, tinh giản hệ thống, tăng tính trải nghiệm đối với khách hàng.