Nếu có 4 dấu hiệu sau đây, hãy nghỉ việc làm thuê ngay và luôn!

4161 views
21-04-2021
Bất kì ai cũng có thể thực hiện được. Nhưng bạn đã thật sự sẵn sàng?

Bản thân chưa nỗ lực hết mình, đừng xin xỏ cơ hội!

12654 views
27-10-2020
Cơ hội là đến từ tư duy sẵn sàng đón nhận thử thách, từ tinh thần chiến binh, và từ nội lực của bản thân mình. Cơ hội chưa bao giờ đến từ bên ngoài, từ sự cào cấu, xin xỏ, tranh thủ hay giành giật.