Mặt bằng cho thuê tại các tuyến đường vàng TP. HCM ế khách mặc dù đã giảm giá 50%

4117 views
06-05-2020
Nhiều mặt bằng đắc địa trước đây khách hàng trả giá cao cũng không thuê được thì nay phải trầy trật tìm khách