Tôi đã nghỉ hưu ở tuổi 34 và nhận ra 5 mặt trái ê chề của việc nghỉ hưu sớm

4034 views
21-07-2021
Nghỉ hưu sớm không phải là liều thuốc tiên để có được hạnh phúc vĩnh cửu...

Làm sao để nghỉ hưu trước tuổi 45 và cách đạt được mục tiêu lý tưởng?

3941 views
02-07-2021
Những người đạt ra mục tiêu nghỉ hưu sớm thường có những phương pháp “nghiêm khắc” hơn những người bình thường rất nhiều, nhưng những chiến lược mà họ từng áp dụng lại truyền rất nhiều cảm hứng cho những người cũng nhen nhóm một mục tiêu giống như họ.