Thị trường lãi suất diễn biến như thế nào trong thời gian qua?

3430 views
23-10-2020
Lãi suất qua đêm của Việt Nam tại một số thời điểm còn thấp hơn lãi suất tại Mỹ. Đây là hiện tượng chưa từng có trên thị trường Việt Nam

Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

2208 views
23-06-2020
Các ngân hàng tư nhân đồng loạt giảm lãi suất cho vay với kỳ hạn trên sáu tháng từ 10 đến 30 điểm cơ bản.Thanh khoản thị trường hai dồi dào với lãi suất liên ngân hàng thấp. SHB vẫn duy trì lãi suất 9,2%/năm, cao nhất trong nhóm ngân hàng tại kỳ hạn 13 tháng với điều kiện tiền gửi trên 500 tỷ đồng con số này cũng là cơ sở để tính lãi suất cho vay.