It's more fun in the Philippines: Chiến dịch marketing 0 đồng hay nhất thế giới, chính phủ tranh thủ sự ham vui của người dân

4406 views
26-06-2018
Trưởng ban du lịch của Philippines đã thừa nhận: "It’s more fun in the Philippines" có thể xài cả một đời người mà chưa hết chán.