Vũ khí lợi hại mà Apple sắp kích hoạt khiến Facebook suy yếu là gì?

2600 views
28-08-2020
Bản cập nhật iOS 14 vào tháng Chín của Apple có thể khiến Facebook suy giảm 50% doanh thu từ mạng quảng cáo hướng đối tượng (Audience Network), vậy đó thực sự là cái gì?